Thông báo về Lễ kỉ niệm 10 năm chương trình học bổng PonyChung và trao học bổng năm học 2017-2018

    Theo kế hoạch, ĐHQGHN và Quỹ học bổng PonyChung sẽ tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm chương trình học bổng PonyChung và trao học bổng năm học 2017-2018.

    Trân trọng kính mời các em sinh viên/cựu sinh viên/HVCH/NCS đã từng được nhận học bổng PonyChung tới tham dự (Thời gian và địa điểm như ở 4407.cthssv).

     Để tham dự, đề nghị các em sinh viên/cựu sinh viên/HVCH/NCS đã từng được nhận học bổng PonyChung gửi email xác nhận tới địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn, thời hạn xác nhận là trước ngày 24/11/2017.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan