THÔNG BÁO CÁC THÍ SINH LÀM THỦ TỤC PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

CÁC THÍ SINH LÀM THỦ TỤC PHÚC KHẢO

BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

TỪ NGÀY 14/05/2018 ĐẾN NGÀY 29/05/2018 NỘP ĐƠN
TẠI PHÒNG 105-E3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
(KHÔNG PHÚC KHẢO BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC)

Mẫu đơn : Don phuc khao TS SDH dot 1 nam 2018

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 7810

Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Trân trọng thông báo./.

 

Bài viết liên quan