Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Vũ Thị Đào

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thị Đào, sinh ngày 01/05/1982, tại Thái Bình.

Tên đề tài luận án:  “Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML

Chuyên ngành:    Kỹ thuật phần mềm                Mã số: 62 48 01 03

Thời gian:            09h00, Thứ ba, ngày 12/06/2018

Địa điểm:             Phòng 212, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ
                                      144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan