Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngân

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngân, sinh ngày 18/07/1983, tại Quảng Ninh.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cải tiến phân lớp đa nhãn văn bản và ứng dụng

Chuyên ngành:     Hệ thống thông tin                  Mã số: 62 48 01 04

Thời gian:            09h00, Thứ Ba, ngày 12/12/2017

Địa điểm:             Phòng 212, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ
                                      144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan