Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hồng Công

       Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hồng Công, sinh ngày 17/08/1991, tại Vĩnh Phúc.

       Tên đề tài luận án: “Phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi

Chuyên ngành:     Cơ kỹ thuật                              Mã số: 62 52 01 01

Thời gian:             9h00 ngày 22/05/2018

Địa điểm:              Phòng 212, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan