Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng

       Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng, sinh ngày 31/10/1981, tại Hà Nội.

      Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của tổ hợp cấu trúc micro-nano trên nền vật liệu sắt điện.

Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano        Mã số: Đào tạo thí điểm

Thời gian:  8h30 ngày 21/09/2017

Địa điểm:  Phòng 212, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ
                                      144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan