Thời khóa biểu và danh sách học viên các lớp tiếng Hàn (đợt 1 năm 2024)

Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo Thời khóa biểu và danh sách học viên của các lớp học phần tiếng Hàn như sau:

–  Thời khóa biểu:

Level Mã lớp học Sĩ số Thứ Tiết Giảng đường Ghi chú
Level 1 HAN01 1 40 2 12-14 306-GĐ2
4 12-14 306-GĐ2  
HAN01 2 39 3 12-14 306-GĐ2
6 12-14 310-GĐ2
HAN01 3 40 5 12-14 306-GĐ2
7 7-9 306-GĐ2
HAN01 4 40 2 12-14 107-G2 Lớp mở bổ sung
4 12-14 107-G2
HAN01 5 40 2 12-14 101-G2
4 12-14 101-G2
Level 2 HAN02 1 20 2 12-14 312-GĐ2
5 12-14 313-GĐ2
HAN02 2 24 4 12-14 310-GĐ2
7 1-3 310-GĐ2
Level 3 HAN03 1 12 4 12-14 313-GĐ2
7 4-6 310-GĐ2
  • Thời gian học: 26/02/2024 ÷ 05/05/2024 (2 buổi/ tuần, trong 10 tuần)
  • Danh sách lớp:

     + Như trong danh sách kèm theo;

     + Sau 2 tuần học đầu tiên, căn cứ vào ý thức và khả năng học tập của học viên trong lớp, Nhà trường sẽ có sự sàng lọc để đưa ra khỏi lớp những cá nhân, yếu tố làm ảnh hưởng đến khả năng thành công của lớp học cũng như học viên có quyền xin dừng tham gia lớp học.

Mọi phản hồi xin liên hệ P.ĐT: 105-E3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Số điện thoại: 024 3202 6858;  Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan