Đào tạo Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa QH-2018

     Tiếp theo công văn số 595/ĐT về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên tham gia học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh:

 1. Danh sách sinh viên học GDQP đã được chia theo các tiểu đội.

      2. Sinh viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh như đã thông báo ở công văn số 595/ĐT.

      3. Danh sách sinh viên xin miễn /hoãn và bổ sung đăng ký học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019.

          Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan