Tập đoàn Ecopark trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn dịch Covid-19

    ĐHQGHN nhận được thông báo của Tập đoàn Ecopark về việc trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn dịch Covid-19. Giá trị học bổng 1 triệu đồng/SV. Tổng học bổng tài trợ cho trường ĐHCN là 30 suất tương đương 30.000.000 đồng trao tới 30 em sinh viên.

     Đây là 1 hoạt động của chương trình triển khai quỹ phi lợi nhuận “Lá chắn phòng dịch Covid-19” của Tập đoàn Ecopark.Thông qua hoạt động này, tập đoàn Ecopark mong muốn hỗ trợ 1 phần giúp các em sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch để ổn định cuộc sống để tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ.

     Trường ĐH Công nghệ thông báo tới các sinh viên chương trình học bổng tài trợ của Tập đoàn Ecopak, đề nghị các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường ĐH Công nghệ gửi email đề nghị cấp học bổng tới địa chỉ hộp thư ctsv_dhcn@vnu.edu.vn, nội dung bao gồm:

– Họ và Tên sinh viên,

– Lớp khóa học,

– Mã số sinh viên,

– Số điện thoại liên hệ,

   – Hoàn cảnh khó khăn (yêu cầu đính kèm trong email bản chụp hoặc scan giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo/hoàn cảnh khó khăn năm 2020 có dấu của chính quyền địa phương)

      Trong trường hợp có quá 30 trường hợp thì Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên. Thời hạn cuối tiếp nhận email là trước 16h30 ngày 11/5/2020. Căn cứ vào đề nghị của sinh viên, trường ĐH Công nghệ sẽ tổng hợp và làm thủ tục đề cử tới ĐHQGHN.

Bài viết liên quan