Th12
29

Gặp mặt chia tay TS. Trần Mậu Danh – Giảng viên, khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano nghỉ hưu theo chế độ

Ngày 28/12/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay TS. Trần Mậu Danh – Giảng viên, khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano; nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính; nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Vật lý kỹ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
01

Gặp mặt chia tay PGS.TS Trịnh Anh Vũ – Giảng viên cao cấp khoa Điện tử viễn thông nghỉ hưu theo chế độ

Ngày 01/12/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay PGS.TS. Trịnh Anh Vũ  – Giảng viên cao cấp, khoa Điện tử viễn thông về nghỉ hưu theo chế độ. Tại buổi gặp mặt thân mật và đầm ấm có sự […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th7
27

Gặp mặt chia tay TS. Lê Phê Đô – Giảng viên chính khoa Công nghệ thông tin nghỉ hưu theo chế độ

Ngày 26/7/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay TS. Lê Phê Đô  – Giảng viên chính, khoa Công nghệ thông tin về nghỉ hưu theo chế độ. Tại buổi gặp mặt thân mật và đầm ấm có sự tham […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
30

Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn và Nguyễn Xuân Thành – cán bộ phòng Hành chính quản trị nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

   Ngày 29/12/2021, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn và Nguyễn Xuân Thành – cán bộ Phòng Hành chính quản trị về nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo chế độ sau 20 […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
24

Gặp mặt chia tay PGS.TS. Nguyễn Đình Việt và PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn – Giảng viên cao cấp khoa Công nghệ thông tin nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

   Ngày 23/12/2021, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn  – Giảng viên cao cấp, khoa Công nghệ thông tin; nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn và PGS.TS. Nguyễn Đình Việt – Giảng viên cao cấp, […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
26

Gặp mặt chia tay PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – nguyên Phó chủ nhiệm khoa, Giảng viên cao cấp khoa Điện tử viễn thông nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

    Ngày 29/12/2020, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Giảng viên cao cấp, khoa Điện tử viễn thông; nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Điện tử viễn thông Trường ĐHCN về nghỉ hưu hưởng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th6
26

Gặp mặt chia tay cô Nguyễn Thị Kim Thanh – Nguyên Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán nghỉ chế độ

    Ngày 25/06, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay cô Nguyễn Thị Kim Thanh – Nguyên Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán, nguyên Đảng ủy viên khóa I, II về nghỉ hưu theo chế độ.     Trong buổi gặp mặt thân mật và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th3
04

Gặp mặt chia tay ThS. Nguyễn Vinh Quang – Giảng viên chính Khoa Điện tử viễn thông nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

    Ngày 03/03/2020, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức buổi gặp mặt thân mật chia tay ThS. Nguyễn Vinh Quang – Giảng viên chính, khoa Điện tử viễn thông về nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo chế độ sau 40 năm học tập và cống hiến trong ngành […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Trang 1 của 212