Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong DS xét học bổng khuyến khích học tập

  Hiện nay Nhà trường đang thực hiện việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kì II năm học 2020-2021.
  Dữ liệu điểm, ĐRL_hệ chuẩn và Dữ liệu điểm, ĐRL_TT23 bao gồm các sinh viên thỏa mãn điều kiện đạt điểm từ B trở lên trong HKI năm học 2020-2021 (riêng hệ TT23 và các lớp C-CLC thì cần xét điểm từ giỏi trở lên). Lưu ý: danh sách này được cập nhật tới ngày 20/4/2021. Các dữ liệu về điểm TBC học tập có thể thay đổi nếu có thông tin điều chỉnh từ phòng đào tạo.
   Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong các danh sách.  
   Nếu có thắc mắc/đề nghị xin gửi về phòng công tác sinh viên (P.104 E3).
   Thời hạn cuối gửi thắc mắc/đề nghị là 09h ngày 26/4/2021.
   Nhà trường sẽ không giải quyết các hợp gửi về sau thời gian nói trên. 
   Từ ngày 27/4/2021, Nhà trường sẽ thực hiện các bước tiếp theo (xét điểm học tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ, kinh phí) để xét học bổng cho sinh viên.
    Trân trọng!

Bài viết liên quan