Quyết định duyệt điều kiện và danh sách sinh viên thuộc khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa làm khóa luận tốt nghiệp (bảo vệ đợt 1 năm 2018)

      Trường Đại học Công nghệ ban hành Quyết định số 959/QĐ-ĐT ngày 10/10/2017 về việc duyệt điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đại học hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn (CTĐT) ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử của khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (bảo vệ đợt 1 năm 2018) như sau:

TT Ngành Điều kiện
1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Sinh viên phải có đầy đủ các điều kiện sau: Điểm trung bình chung tính từ đầu khóa học đến thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 20162017 ≥ 2.30 và có tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 90.

      Duyệt Danh sách sinh viên  đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử CTĐT chuẩn, thuộc khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, đủ điều kiện ở Điều 1 được làm KLTN theo định hướng chuyên sâu với số lượng như sau:

TT  Định hướng chuyên sâu Số lượng
1 Hệ thống Cơ điện tử 23
2 Chế tạo thiết bị 14
3 Đo lường và điều khiển 20
Cộng: 57

Bài viết liên quan