Phân nhóm SV K64 tham gia học quy chế đào tạo ĐH, tìm hiểu CTĐT và khai thác sử dụng dịch vụ mạng

      Thực hiện kế hoạch học tập đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 của Trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo học quy chế đào tạo đại học, tìm hiểu CTĐT và  khai thác sử dụng dịch vụ mạng cho sinh viên khoá mới QH-2019-I/CQ (K64), danh sách các nhóm học (chi tiết đính kèm) như sau:

TT Ngày Thời gian Đối tượng Địa điểm
1 20/08/2019 07h00 – 09h30 Sinh viên diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển SAT, IELTS, dự bị ĐH dân tộc PM 201, 202, 207, 208 – nhà G2
09h30 – 12h00 Sinh viên nhóm ngành CN8 PM 201, 202, 207, 208, 305 – nhà G2
13h00 – 15h30 Sinh viên nhóm ngành CN9 PM 201, 202, 207, 208 – nhà G2
15h30- 18h00 Sinh viên nhóm ngành  CN6 PM 201, 202, 207, 208 – nhà G2
2 21/08/2019 13h00 – 15h30 Sinh viên nhóm ngành CN3, CN4 và CN10 PM 201, 202, 207, 208, 305, 307,313 – nhà G2
15h30- 18h00 Sinh viên ngành CN5, CN7 và CN11 PM 201, 202, 207, 208, 305, 307,313 – nhà G2
3 22/08/2019 07h00 – 09h30 Sinh viên nhóm ngành CN2 PM 201, 202, 207, 208, 305– nhà G2
13h00 – 15h30 Sinh viên nhóm ngành CN1 PM 201, 202, 207, 208– nhà G2
15h30- 18h00 Sinh viên nhóm ngành CN1 PM 201, 202, 207, 208– nhà G2

         Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan