Nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023 và các khoản nợ (nếu có) của HVCH/NCS

   Trong học kỳ II năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học (sau đây gọi chung là người học).

  Ngoài học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (bao gồm học phí niên chế và học phí học lại, cải thiện điểm, tự chọn tự do) và các khoản nợ (nếu có) thì một số học viên phải nộp thêm học phí học lại, cải thiện điểm, học tự chọn tự do trong học kỳ I năm học 2022-2023.

   Ngoài ra, do có điều chỉnh về định mức học phí năm học 2022-2023 (giữ nguyên như năm học 2021-2022) nên học phí của học kỳ I có những thay đổi, điều chỉnh và được tính toán chi tiết trong đợt thu này. 

   Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp HP và các khoản nợ sau khi đã bù/trừ phần chênh lệch của HKI, khoản thu khác (nếu có) của người học như sau:

I. Số tiền cần nộp

      Số tiền người học cần nộp = Tổng HP trong HKII – HP sau điều chỉnh ở HKI (nếu có) + HP học lại, cải thiện điểm, tự chọn tự do ở HKI (nếu có) + HP học lại, cải thiện điểm, tự chọn tự do ở HKII (nếu có) + nợ các kì trước (nếu có).

II. Hình thức nộp

Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo một trong các cách sau:

     1. Người học nộp tiền vào TK cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy (do nhà trường mở cho người học lúc nhập học hoặc đã liên kết với TK thu học phí của trường), số dư tối thiểu là 50.000 đồng + Tổng số tiền phải nộp của người học theo danh sách đính kèm.

      2. Người học có thể chuyển khoản trực tiếp học phí vào TK thu Học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Số Tài khoản: 21510001409100

Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: <Mã người học> <Họ tên> Nộp HP K2

(VD: 20025000 Nguyen Van A Nop HP K2)

III. Thời hạn nộp: Từ 14/4/2023 đến 12/5/2023

      Người học kiểm tra Danh sách, nếu có thắc mắc đề nghị trực tiếp liên hệ với phòng 101B-E3 (0243 7549401) hoặc gửi qua e-mail: quynhnt@vnu.edu.vn để đối chiếu trước khi nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.  

Đề nghị người học nộp học phí đúng thời hạn, nộp đúng số tiền, không làm tròn số.

IV. Hình thức xử lý

      Nghiên cứu sinh không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm báo cáo tiến độ, ngừng cung cấp các dịch vụ. Nghiên cứu sinh nợ học phí từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học.

     Học viên cao học không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi, cấm đăng ký học kỳ tiếp theo. Học viên cao học nợ từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học

      Đề nghị các Khoa/Viện phối hợp nhắc người học nộp học phí đúng thời gian quy định.

      Ghi chúNgười học sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kì II năm học 2022-2023.

     Học phí còn dư (nếu có) của người học trong học kì này sẽ được trừ vào học phí của học kì tiếp theo. Trong trường hợp người học muốn nhận lại phần học phí còn dư thì có thể khai báo vào đường link sau để được hỗ trợ. Thời hạn muộn nhất để khai báo là trước 16h30 ngày 20/4/2023.

https://forms.gle/nWXowjUsy5JJFwfr5

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan