Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022

    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

    Để thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2021-2022, yêu cầu các sinh viên đại học hệ chính quy trường Đại học Công nghệ, đang trong thời gian đào tạo chuẩn, thuộc một trong các đối tượng sau, phải làm hồ sơ xin miễn, giảm học phí, cụ thể như sau:

I. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG

I.1. Đối tượng được miễn học phí

I.1.a. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

      * Người có công với cách mạng bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

     ** Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

I.1.b. Sinh viên bị khuyết tật.

      I.1.c. Sinh viên từ 16 đến 22 tuổi, hiện đang học đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021.

      I.1.d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

     I.1.e. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

    Người dân tộc thiểu số rất ít người gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

I.2. Đối tượng được giảm 70% học phí

     Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

I.3. Đối tượng được giảm 50% học phí

     Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Sinh viên thuộc diện xét chế độ miễn, giảm học phí thực hiện như sau:

     – Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đã làm hồ sơ xin miễn, giảm từ đầu khóa học (Danh sách 1) thì không phải nộp lại hồ sơ xin miễn, giảm học phí trong học kỳ II năm học 2021-2022.

    – Các sinh viên (Danh sách 2) còn thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ đã hết hạn, nếu tiếp tục thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ này thì nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu trong mục ghi chú. Nếu quá thời hạn nộp mà sinh viên không nộp bổ sung hồ sơ thì coi như sinh viên không đủ điều kiện hoặc sinh viên không có nhu cầu xin miễn, giảm học phí.

    –  Các sinh viên khác thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí nhưng không có tên trong 2 danh sách trên thì chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ như hướng dẫn trong mục III.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ

     Để nhận chính sách miễn, giảm học phí, sinh viên phải làm hồ sơ đầy đủ theo đúng pháp lệnh ưu đãi của nhà nước gồm các loại giấy tờ sau:

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

      3. Tùy theo từng đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, sinh viên cần nộp thêm Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, cụ thể như sau:

* Đối tượng thuộc mục I.1.a: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công.

      * Đối tượng thuộc mục I.1.b: Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp;

     * Đối tượng thuộc mục I.1.c: Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp.

     * Đối tượng thuộc mục I.1.d: Giấy xác nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

     * Đối tượng thuộc mục I.1.e và mục I.2: Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng kí thường trú (trường hợp hộ khẩu bị thất lạc) và giấy xác nhận đang ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền..

     * Đối tượng thuộc mục I.3: Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

    Do vẫn đang trong thời gian học trực tuyến, để tạo điều kiện cho sinh viên, nhà trường cho phép các sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ sẽ scan các tài liệu trong hồ sơ và gửi về phòng CTSV theo địa chỉ: hangtt@vnu.edu.vnHồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên và 1 file excel thống kê thông tin sinh viên (đính kèm). Thời gian cuối để nhận email là 11h30 ngày 21/02/2022.

     Hồ sơ bản giấy sẽ nộp khi sinh viên quay lại trường học trực tiếp.

     Đề nghị các Khoa/Viện/Bộ môn thông báo và đôn đốc nhắc nhở sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí nộp đúng hạn hồ sơ xin miễn, giảm học phí, có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu đối với từng đối tượng./.

Bài viết liên quan