Nộp hồ sơ bản gốc để hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trong HKII năm học 2021-2022

   Ngày 14/02/2022, trường ĐH Công nghệ đã thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chính sách MGHP, HTCPHT và TCXH. 
  Theo đó, tại thời điểm thông báo, do sinh viên đang trong thời gian học tập trực tuyến nên các sinh viên nộp hồ sơ dưới dạng bản pdf và gửi qua hộp thư điện tử.
   Hiện nay sinh viên đã quay trở lại trường học tập trực tiếp, vậy phòng CTSV đề nghị các sinh viên có tên trong các danh sách: Trợ cấp xã hộiHỗ trợ chi phí học tậpMiễn giảm học phí, nộp hồ sơ bản gốc để nhà trường lưu hồ sơ (một số sinh viên đã nộp hồ sơ bản gốc thì đã được cắt khỏi danh sách yêu cầu thu hoặc có ghi chú ở hồ sơ TCXH).
   Thời gian nộp: từ ngày 06/4/2022 đến hết ngày 25/4/2022.
   Địa điểm nộp: phòng CTSV – 104 E3, trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.
  Sau thời hạn nói trên, nếu sinh viên nào chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện và bị xem xét về quyền lợi được hưởng các chính sách nói trên.
   Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan