LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

Địa điểm thi :           Tầng 3, Nhà G2

Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian thi

Buổi, ngày Công việc Thời gian
Sáng Thứ bảy, 21/04/2018 Tập trung thí sinh

Thi môn Cơ bản

06h45 ¸ 07h50

07h50 ¸ 11h00

Chiều Thứ bảy, 21/04/2018 Thi môn Cơ sở 13h50 ¸ 17h00
Sáng Chủ nhật, 22/04/2018 Thi môn Ngoại ngữ 07h20 ¸ 09h30

Danh sách thí sinh đủ  điều kiện dự thi: DS thi sinh du dieu kien du thi TS SDH dot 1 nam 2018

Lịch thi : Lich thi Tuyen sinh SDH dot 1 nam 2018

Danh sách phòng thi: Danh sach dan tai phong thi_2018

Bài viết liên quan