LỊCH THI BỔ TÚC KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

Giờ Thứ Ngày thi Học phần Giảng đường
17h00 7 08/09/2018 Xử lý tín hiệu số 303-G2
8h00 CN 09/09/2018 Cơ sở dữ liệu 210-E3
9h30 CN 09/09/2018 Lập trình 210-E3
14h00 CN 09/09/2018 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 210-E3
15h30 CN 09/09/2018 Toán rời rạc 210-E3

               

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 7865,  (024) 3754 7810

Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan