LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2023

TT Ngày Thứ Giờ

học

Học phần Giảng viên Giảng

đường

1 12/12/2023 3 18h00 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  TS. Lê Nguyên Khôi

 

 

PM305-G2
2 14/12/2023 5 18h00 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PM305-G2
3 19/12/2023 3 18h00 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PM305-G2
4 21/12/2023 5 18h00 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PM305-G2
             
5 11/12/2023 2 18h00 Công nghệ phần mềm PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

TS. Trần Hoàng Việt

 

 

 

 

PM305-G2
6 13/12/2023 4 18h00 Công nghệ phần mềm PM307-G2
7 18/12/2023 2 18h00 Công nghệ phần mềm PM305-G2
8 21/12/2023 5 18h00 Công nghệ phần mềm PM305-G2
             
9 04/12/2023 2 18h00 Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh

 

 

 

 

PM305-G2
10 05/12/2023 3 18h00 Toán học rời rạc PM305-G2
11 06/12/2023 4 18h00 Toán học rời rạc PM307-G2
12 07/12/2023 5 18h00 Toán học rời rạc PM305-G2
             
13 01/12/2023 6 8h00 Lập trình hướng đối tượng TS. Lê Khánh Trình

 

 

 

 

PM201-G2
14 08/12/2023 6 18h00 Lập trình hướng đối tượng PM201-G2
15 15/12/2023 6 8h00 Lập trình hướng đối tượng PM201-G2
16 22/12/2023 6 18h00 Lập trình hướng đối tượng PM201-G2

+  Học phí quy định:

STT Học phần Số

tín chỉ

Học phí/

Tín chỉ (đ)

Tổng tiền (đ)
1 Toán học rời rạc 04 315.000 1.260.000
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 04 315.000 1.260.000
3 Công nghệ phần mềm 03 315.000 945.000
4 Lập trình hướng đối tượng 03 315.000 945.000

+  Quy định đăng ký học: thí sinh đăng ký học theo Học phần.

  • Thí sinh đăng ký học liên hệ P.ĐT theo thông tin liên hệ chi tiết bên dưới.
  • Thí sinh nộp tiền vào tài khoản của Nhà trường theo thông tin sau:

+    Tên Tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

+     Số TK: 2151973669 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

+     Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh_Học BSKT_TS SĐH đợt 2_2023.

  • Hoặc thí sinh có thể nộp tiền mặt tại địa chỉ nộp tiền mặt: P.101A – Phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Công nghệ – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 107-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên phụ trách – Vũ Thị Phương Thanh: 0987673043, Email: thanhvtp@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan