LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022 (DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

TT Ngày Thứ Giờ

học

Học phần Giảng viên Hình thức giảng dạy Lưu ý
       1 22/8/2022 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Online
       2 24/8/2022 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Online
       3 29/8/2022 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Online
       4 31/8/2022 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Online
       5 05/9/2022 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Online
       6 07/9/2022 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Online
       7 23/8/2022 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online Học phần dành cho các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
       8 25/8/2022 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online
       9 30/8/2022 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online
   10 01/9/2022 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online
   11 06/9/2022 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online
   12 08/9/2022 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Online
   13 26/8/2022 6 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online Học phần dành cho thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần với các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
   14 27/8/2022 7 8h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online
   15 09/9/2022 6 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online
   16 10/9/2022 7 8h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online
   17 12/9/2022 2 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online
   18 14/9/2022 4 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Online
   19 27/8/2022 7 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
   20 28/8/2022 CN 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
   21 03/9/2022 7 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
   22 04/9/2022 CN 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
   23 10/9/2022 7 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
   24 11/9/2022 CN 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Online
  • Ghi chú:

+  Học phần “Toán học rời rạc” chỉ dành cho các bạn thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với các chuyên ngành đăng ký dự thi bậc thạc sĩ thuộc Khoa Công nghệ thông tin (CNTT). Danh sách ngành gần đã được công bố trong thông báo tuyển sinh bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2022 tại đường link sau: shorturl.at/lnxZ6

+  Các Học phần khác là học phần có nội dung thuộc đề cương phỏng vấn dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào các chuyên ngành dự thi của Khoa CNTT trong kỳ thi Tuyển sinh bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2022. Đồng thời là các học phần phải học bổ sung kiến thức với các bạn thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần phải học bổ sung kiến thức nếu chưa học học phần này trong quá trình học bậc đại học.

(Chi tiết thí sinh nào phải học bổ sung học phần nào nếu tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần đã đươc gửi mail tới các bạn. Các bạn thực hiện theo đúng danh sách học phần phải học đã được thông báo).

+  Thời lượng giảng dạy các học phần trên là thời lượng lý thuyết theo phân bổ trong khung CTĐT bậc đại học. Thời lượng dành cho thực hành hoặc tự học giảng viên sẽ giao nội dung kiến thức phù hợp để thí sinh làm tại nhà, và có sự trao đổi hỗ trợ của giảng viên khi buổi học tiếp theo bắt đầu.

+   Học phí quy định:

STT Học phần Số

tín chỉ

Số

buổi học

Học phí/

buổi (đ)

Tổng tiền (đ)
1 Toán học rời rạc 04 06 250.000 1.500.000
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 03 06 250.000 1.500.000
3 Cơ sở dữ liệu 03 06 250.000 1.500.000
4 Lập trình nâng cao 03 06 250.000 1.500.000

+  Quy định đăng ký học: thí sinh đăng ký học theo Học phần.

+   Link học online sẽ được gửi tới thí sinh đăng ký trước buổi học.

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 106-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên phụ trách – Tạ Hồng Hạnh: 0977547263, email: hanhth@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan