Lịch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo Lịch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 dành cho các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017. Chi tiết chương trình cụ thể được Nhà trường đăng trong nội dung thông báo:

TT

Ngày Thứ Giờ học Giảng đường Môn học Giảng viên
      1            18/8/2017 6 18h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      2            20/8/2017 CN 08h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      3            22/8/2017 3 18h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      4            27/8/2017 CN 14h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      5            16/8/2017 4 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      6            21/8/2017 2 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      7            25/8/2017 6 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      8            27/8/2017 CN 08h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      9            19/8/2017 7 14h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  10            23/8/2017 4 18h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  11            26/8/2017 7 14h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  12            17/8/2017 5 18h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  13          20/8/2017 CN 14h00’ 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  14            24/8/2017 5 18h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  15            26/8/2017 7 08h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  16            19/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  17            23/8/2017 4 18h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  18            26/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  19            18/8/2017 6 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  20            21/8/2017 2 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  21            24/8/2017 5 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  22            17/8/2017 5 18h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  23            22/8/2017 3 18h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  24            26/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  25            05/9/2017 3 18h00 303-G2 Đánh giá năng lực TS. Nguyễn Trung Hiếu

Ghi chú:  G2 – Nhà G2 của Trường Đại học Công nghệ

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

          Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

          Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

          Điện thoại: (024) 3754 7865,  (024) 3754 7810

          Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

          Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan