Lấy ý kiến phản hồi của học viên về học phần

      Thực hiện hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đề nghị toàn thể học viên thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi của học viên về học phần của giảng viên (gọi tắt là Khảo sát Đánh giá học phần hệ sau đại học) học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 08/5/2018 đến ngày 17h00 ngày 26/5/2018.

2. Hình thức: phản hồi trực tuyến, học viên đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn sau:

– Truy cập địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn/

– Đăng nhập với tài khoản email của VNU

  • Ví dụ: Nếu học viên có tài khoản email được cấp bởi Trường Đại học Công nghệ như sau:

Thì đăng nhập vào hệ thống như sau:

  • Tên đăng nhập: 15022807
  • Mật khẩu: abc123

      – Sau khi đăng nhập thành công, học viên chọn chức năng “Site home”  sau đó chọn “Đánh giá chất lượng/Đánh giá học phần (Hệ sau đại học)” và thực hiện khảo sát.

      Công tác lấy ý kiến phản hồi của học viên về học phần của Nhà trường là nhiệm vụ bắt buộc trong năm học. Do đó, học viên có trách nhiệm phản hồi khách quan, trung thực và đúng thời gian quy định. Trường Đại học công nghệ bảo mật tuyệt đối thông tin phản hồi của học viên trong hoạt động khảo sát nêu trên.

Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ email: dbcl-uet@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: 0243.754.7480

Bài viết liên quan