KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Kết quả thi môn Ghi chú
Cơ bản Cơ sở  

1. Chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

1 04007 Đỗ Ba Chín Nam 01/11/1999 Hưng Yên 108 7.0

2. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

1 04008 Nguyễn Văn Đức Nam 18/04/1998 Hải Dương 102 8.75
2 04009 Nghiêm Đình Nam Nam 18/08/1999 Bắc Ninh 110 7.25

3. Chuyên ngành Khoa học máy tính

1 04001 Lê Việt Bách Nam 17/01/1988 Hà Nội 101 8.25
2 04003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 25/10/2000 Hà Nội 94 8.0
3 04004 Lê Đức Kiên Nam 30/04/1999 Thanh Hóa 100 8.75
4 04005 Bùi Minh Thảo Nữ 26/09/1999 Hà Nội 115 8.75
5 04006 Phạm Đức Thức Nam 24/08/1997 Hà Nội 104 7.5

4. Chuyên ngành Hệ thống thông tin

1 04010 Hoàng Tích Phúc Nam 03/10/1999 Hà Nội 119 7.5

Bài viết liên quan