Kết quả thi TS SDH đợt 2_2019

CN Ky thuat vien thong

CN Vat lieu va linh kien nano

CN Mang may tinh

CN Ky thuat phan mem

CN Ky thuat dien tu

CN Khoa hoc may tinh

CN He thong thong tin

CN Ky thuat co dien tu

CN Co ky thuat

Ket qua thi NCS dot 2 nam 2019 (chuyen nganh)

CN An toan thong tin

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7810; Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan