Kết quả học bổng Toshiba, Nhật Bản đợt 1 năm học 2017-2018

Ngày 01/9/2017, Trường ĐHCN gửi công văn đề xuất cho 05 HVCH/NCS được nhận HB Toshiba, Nhật Bản.

       Hiện nay đã có kết quả đợt 1 năm học 2017-2018, đề nghị các HVCH/NCS có tên sau tới phòng CTSV (104 E3) nhận Thông báo về việc tổ chức Lễ trao học bổng và nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu như trong thông báo.

1. Nguyễn Doãn Thành sinh ngày 26/10/1990

2. Lê Trung Thành sinh ngày 08/08/1994

3. Phạm Văn Thành sinh ngày 12/09/1990

Trân trọng! 

Bài viết liên quan