Kết quả học bổng Kumho, HKI năm học 2017-2018

     Thực hiện công văn số KVSC-17-090 của Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về kết quả xét cấp học bổng, ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên được Quỹ học bổng Kumho Asiana học kỳ I, năm học 21017-2018.

Học bổng (có trị giá 2.150.000 đồng/sinh viên) đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên ngày 20/11/2017.

Nhà trường gửi Danh sách sinh viên nhận học bổng.

Bài viết liên quan