HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018 DÀNH CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ A-LEVEL

  1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) (chỉ áp dụng cho chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

  1. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển
Ngành học Mã nhóm ngành Bằng tốt

nghiệp

Thời gian

đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp
xét tuyển
Các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT       10 Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)

Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)

Toán, Anh, Hóa (Toán, Anh hệ số 2) (D07)

Khoa học Máy tính (CLC) CN8 Cử nhân CLC 4 năm 5
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) CN9 Cử nhân CLC 4 năm 5
  1. Nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

– Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển.  

  1. Tổ chức xét tuyển

          a) Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (tải phiếu ĐKXT theo mẫu)

+ Kết quả thi A-level

+ Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại

           b) Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ:

– Thời gian: Trước ngày 23/7/2018.

– Cách thức nộp: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Trước ngày 23/7/2018 tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (phòng 106, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

  1. Thông báo kết quả xét tuyển

– Kết quả xét tuyển được công bố trên website: http://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn trước ngày 01/08/2018.

Bài viết liên quan