Bốn công trình của Trường Đại học Công nghệ giành Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN năm 2018

      Ngày 18/07, 04 công trình của Trường Đại học Công nghệ đã giành Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN năm 2018 gồm 01 công trình giải nhất, 01 công trình giải nhì và 02 công trình đạt giải ba.

     Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định khen thưởng cho 20 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ có 04 công trình nghiên cứu khoa học được khen thưởng. Công trình nghiên cứu “Domain-independent Intent Extraction From Online Texts” của sinh viên Trần Như Thuật do PGS.TS. Phan Xuân Hiếu, ThS. Lương Thái Lê hướng dẫn đạt giải Nhất; công trình “Thiết kế cấu hình và quản lý tài nguyên trong hệ thống mạng VLC nhiều trạm phát” của sinh viên Trần Công Nam do TS Nguyễn Nam Hoàng hướng dẫn đã đạt giải Nhì; hai công trình đạt giải ba gồm “MOTORSAFE -Android Application Supported for Motorbike Drivers” của sinh viên Cao Đình Đức do PGS.TS. Trần Đức Tân hướng dẫn và công trình “VTSE công cụ kiểm chứng một số tính chất của mã nguồn chương trình” của sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh do TS. Tô Văn Khánh hướng dẫn.

Công trình “Thiết kế cấu hình và quản lý tài nguyên trong hệ thống mạng VLC nhiều trạm phát” của sinh viên Trần Công Nam do TS Nguyễn Nam Hoàng hướng dẫn đã đạt giải Nhì

Công trình “VTSE công cụ kiểm chứng một số tính chất của mã nguồn chương trình” của sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh do TS. Tô Văn Khánh hướng dẫn đạt giải Ba

Công trình “MOTORSAFE -Android Application Supported for Motorbike Drivers” của sinh viên Cao Đình Đức do PGS.TS. Trần Đức Tân hướng dẫn đạt giải Ba

     Bốn công trình sinh viên nghiên cứu khoa học này đã được Nhà trường lựa chọn trong số 29 công trình đạt giải tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018. Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức với mục đích giúp sinh viên trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Đồng thời tạo dựng môi trường học thuật qua đó thúc đẩy niềm đam mê, nuôi dưỡng sáng tạo của sinh viên.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan