Học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Ngày 31/8/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

        – Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

       – Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: Gồm 04 suất (2 nam, 2 nữ).

4. Hồ đăng ký

      – Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; – Bản giới thiệu của sinh viên, có ảnh (theo mẫu);

     – Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);

     – Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);

    – Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

    Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

     5. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

     Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

     Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf) gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 1 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

     Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  11h30 ngày 15/9/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan