Học bổng EVN, năm học 2022-2023

    Ngày 05/01/2023, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là học bổng EVN) năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

     – Sinh viên năm thứ 3 (khoá QH-2020) thuộc các ngành: công nghệ thông tin, kỹ thuật năng lượng, tự động hóa, điện tử truyền thông;

     – Năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên;

     – Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

    – Khi có cùng điểm thì sẽ xét ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động xã hội, tham gia nghiên cứu khoa học,…

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 10,000,000đ/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: Gồm 25 suất.

4. Hồ đăng ký

– Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản tự giới thiệu, có ảnh (mẫu đơn);

      – Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học (trong 01 năm trở lại đây), hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng EVN năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

      Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 1 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

    Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  11h30 ngày 13/01/2023. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan