Thông báo học bổng Anduin STEM 2018 dành cho sinh viên

        Nhà trường thông báo chương trình học bổng Anduin STEM 2018 dành cho sinh viên. Học bổng này hướng đến sinh viên có niềm đam mê công nghệ và hỗ trợ các tài năng trẻ với thành tích học tập xuất sắc.

       Sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng Anduin STEM 2018  có thể trực tiếp tham khảo chi tiết chương trình và thời hạn nộp hồ sơ của học bổng tại https://scholarship.anduintransact.com/.

Bài viết liên quan