Điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí cho toàn thể sinh viên trong HKI năm học 2022-2023

    Ngày 20/09/2022, Nhà trường đã có thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ Miễn/giảm học phí trong HKI năm học 2022-2023 (đường link dưới đây) https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023/.
    Theo đó, thời gian muộn nhất để nộp hồ sơ và gửi email  là 15h thứ Sáu, ngày 30/10/2022.
   Để đảm bảo cho tiến trình làm chế độ chính sách cho sinh viên và kế hoạch thu học phí của nhà trường, thời gian thu hồ sơ và email thay đổi như sau:
    – Đối với các sinh viên khóa QH-2021 trở về trước: thời gian muộn nhất để nộp hồ sơ và gửi email là 15h thứ Hai, ngày 10/10/2022.
     – Đối với sinh viên khóa QH-2022: các chế độ chính sách như thông báo ở đường link nói trên (đã thông báo ở hướng dẫn nhập học): thời gian muộn nhất để nộp hồ sơ và gửi email  là 15h thứ Sáu, ngày 14/10/2022. (Lưu ý: các sinh viên khóa QH-2022 đã hoàn thành đầy đủ việc kê khai thông tin và nộp hồ sơ tại buổi nhập học (01-02/10) thì không phải thực hiện theo thông báo này).

Bài viết liên quan