DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023

Bậc Thạc sĩ

STT Họ và tên GT Ngày sinh Chuyên ngành ĐKDT  Nơi đào tạo ĐH Ngành TNĐH Hạng TNĐH Hệ TNĐH Năm TNĐH Lý do Miễn NN Ngày cấp CCNN Nơi cấp CCNN
1 Nguyễn Huy Hoàng Nam 30/08/2001 An toàn thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Giỏi CQ 2023 Aptis ESOL C 13/02/2023 British Council
2 Lê Hồng Sơn Nam 11/04/1998 An toàn thông tin Học viện Ngân hàng Hệ thống thông tin quản lý Khá CQ 2021 Bậc 3 10/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
3 Phùng Đức Thắng Nam 31/10/2000 An toàn thông tin Trường ĐH FPT An toàn thông tin Xuất sắc CQ 2022 Aptis ESOL C 19/09/2023 British Council
4 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 20/09/2001 Hệ thống thông tin Trường ĐH Thương mại Hệ thống thông tin quản lý Xuất sắc CQ 2022 Bậc 4 20/06/2023 Trường Đại học Hà Nội
5 Lê Anh Diễn Nam 08/08/2000 Hệ thống thông tin Trường ĐH Nội vụ Hà Nội  Hệ thống thông tin Khá CQ 2022 Bậc 3 23/03/2023 Trường Đại Học Hà Nội
6 Vương Chí Hiếu Nam 12/08/2000 Hệ thống thông tin Trường ĐH Việt Đức Khoa học máy tính Khá CQ 2023 IELTS 8.0 30/05/2023 IDP Vietnam
7 Nguyễn Đức Lộc Nam 13/11/1999 Hệ thống thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2021 Aptis ESOL B2  22/08/2023 British Council
8 Nguyễn Hữu Luân Nam 06/02/2000 Hệ thống thông tin Trường ĐH Giao thông Vận tải Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2022 Bậc 4 14/08/2023 Học viện An ninh Nhân dân
9 Nguyễn Duy Minh Nam 27/11/1998 Hệ thống thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2021 Aptis ESOL B2  02/08/2023 British Council
10 Nguyễn Phương Nam Nam 16/06/2000 Hệ thống thông tin Trường ĐH Điện lực Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2023 Bậc 3 26/09/2023 Trường Đại Học Hà Nội
11 Nguyễn Đức Thuận Nam 01/05/1984 Hệ thống thông tin Trường ĐH công nghệ quốc gia Nga “Mati” Tin học và kỹ thuật tính toán Giỏi CQ 2008 Bằng nước ngoài    
12 Hoàng Anh Tuấn Nam 14/01/1998 Hệ thống thông tin Trường ĐH Mỏ – Địa chất Công nghệ thông tin Khá CQ 2020 Aptis ESOL B2  22/09/2023 British Council
13 Nguyễn Minh Tuấn Nam 17/09/2000 Hệ thống thông tin Trường ĐH Điện Lực  Công nghệ thông tin Khá CQ 2023 Bậc 4 29/06/2023 Học viện Báo chí và Tuyên truyền
14 Vũ Ngọc Ánh Nam 01/09/1995 Kỹ thuật cơ điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Khá CQ 2019 Aptis ESOL B2  22/08/2023 British Council
15 Lê Công Hiếu Nam 03/06/1999 Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Cơ kỹ thuật Khá CQ 2022 Aptis ESOL B1  18/06/2023 British Council
16 Trần Văn Hiếu Nam 07/11/1999 Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khá CQ 2022 Aptis Esol/B2 03/07/2023 British Council
17 Phạm Doãn Luận Nam 11/06/1997 Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Cơ kỹ thuật Khá CQ 2019 Bậc 3 16/06/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
18 Nguyễn Khánh Nam Nam 04/03/2000 Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Khá CQ 2022 Bậc 3 23/08/2023 Trường đại học Hà Nội
19 Vũ Công Thiết Nam 02/12/2000 Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Cơ kỹ thuật Giỏi CQ 2023 Bậc 3 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
20 Vũ Quốc Thể Nam 18/08/1997 Kỹ thuật điện tử Trường ĐH Điện lực Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Khá CQ 2020 Bậc 3 10/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
21 Bùi Tuấn Anh Nam 03/07/2000 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá CQ 2022 Bậc 4 12/06/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ
22 Trịnh Ngọc Ca Nam 15/02/2000 Kỹ thuật phần mềm Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Khá CQ 2022 Aptis ESOL B1  25/06/2023 British Council
23 Đinh Sỹ Chung Nam 20/10/1998 Kỹ thuật phần mềm Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Khá CQ 2020 Bậc 3 05/05/2023 Trường Đại học Hà Nội
24 Trần Trung Hiếu Nam 01/03/1999 Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghệ Đông Á Công nghệ thông tin Khá CQ 2022 Bậc 4 18/07/2023 Học viện An ninh Nhân dân
25 Nguyễn Quang Huy Nam 31/08/2001 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá CQ 2023 Bậc 4 20/12/2019 Trường Đại học Ngoại ngữ
26 Vũ Trọng Thanh Nam 19/08/2001 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Giỏi CQ 2023 Bậc 4 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
27 Nguyễn Cao Thiêm Nam 29/02/2000 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Thủy lợi Công nghệ thông tin Xuất sắc CQ 2023 Bậc 4 28/08/2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Nguyễn Hữu Tú Nam 08/05/1995 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá CQ 2017 Aptis ESOL B2 05/09/2023 British Council
29 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 30/01/1999 Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Toán học Khá CQ 2022 Bậc 3 10/04/2023 Học viện An ninh Nhân dân
30 Nguyễn Hải Anh Nam 15/04/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2022 Aptis ESOL B2 14/8/2023 British Council
31 Vũ Văn Cảnh Nam 20/03/1993 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin Khá CQ 2020 Bậc 3 14/08/2023 Học viện An ninh Nhân dân
32 Nguyễn Thị Minh Chi Nữ 28/03/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2022 Aptis B1 26/06/2022 British Council
33 Nguyễn Văn Công Nam 27/01/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Giao thông vận tải Công nghệ thông tin Xuất sắc CQ 2023 Aptis ESOL B2 13/08/2023 British Council
34 Nguyễn Phúc Cơ Nam 30/11/1999 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin Khá CQ 2023 Bậc 4 20/09/2023 Đại học Bách Khoa Hà Nội
35 Ninh Quốc Cường Nam 16/02/1998 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giỏi CQ 2021 Bậc 4 13/06/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
36 Trương Thế Dũng Nam 26/11/2000 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá CQ 2022 IELTS 6.0 15/01/2022 IDP Vietnam
37 Hoàng Trường Giang Nam 08/08/2000 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Toán – Tin Giỏi CQ 2022 Bậc 4 12/04/2023 Đại học Bách Khoa Hà Nội
38 Nguyễn Như Hiếu Nam 30/08/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội Công nghệ thông tin – Truyền thông Khá CQ 2021 CTĐT bằng Tiếng Anh    
39 Phạm Huy Hoàng Nam 31/03/1997 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Hệ thống thông tin Giỏi CQ 2020 Aptis ESOL B2 20/08/2023 British Council
40 Nguyễn Văn Hòa Nam 23/03/1992 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử , truyền thông Khá CQ 2014 Bậc 4 12/07/2023 Đại học Bách Khoa Hà Nội
41 Trần Tuấn Huy Nam 16/11/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2023 Aptis ESOL B2 02/04/2023 British Council
42 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 28/10/1999 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá CQ 2022 Bậc 4 25/08/2023 Trường Đại học Hà Nội
43 Bùi Quốc Khánh Nam 26/09/2000 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật máy tính Giỏi CQ 2023 Bậc 4 10/09/2023 Trường Đại học Hà Nội
44 Phùng Đại Khánh Nam 29/06/1999 Khoa học máy tính  Trường ĐH Thương mại Hệ thống thông tin quản lý Khá CQ 2022 Bậc 3 26/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
45 Hoàng Trung Kiên Nam 23/02/1999 Khoa học máy tính  Học viện Kỹ thuật mật mã Công nghệ thông tin Khá CQ 2022 Bậc 4 25/07/2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
46 Nguyễn Thị Làn Nữ 20/04/1995 Khoa học máy tính  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2019 Bậc 4 27/09/2023 Trường Đại học Hà Nội
47 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10/06/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá CQ 2023 Bậc 4 02/02/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
48 Nguyễn Quang Minh Nam 19/07/1997 Khoa học máy tính  Leibniz University of Hannover, Germany Khoa học máy tính Khá CQ 2022 Bằng nước ngoài    
49 Lê Thế Nam Nam 21/01/1999 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học máy tính Giỏi CQ 2021 Bậc 4 13/06/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
50 Phạm Văn Nam Nam 03/05/1998 Khoa học máy tính  Học viện Kỹ thuật Quân sự Kỹ thuật cơ điện tử Khá CQ 2023 Aptis ESOL B2 29/08/2023 British Council
51 Trần Thế Nam Nam 02/01/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2023 Aptis B2 22/10/2022 British Council
52 Nguyễn Hồng Phong Nam 09/11/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Công nghệ thông tin Khá CQ 2023 Aptis ESOL B1 13/8/2023 British Council
53 Võ Đức Quân Nam 24/07/1999 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học máy tính Khá CQ 2022 Aptis ESOL B1 20/08/2023 British Council
54 Vũ Huy Hoài Sơn Nam 20/08/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH FPT Kỹ thuật phần mềm Khá CQ 2023 Aptis ESOL B2 30/07/2023 British Council
55 Vũ Quang Sơn Nam 09/06/1999 Khoa học máy tính  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2022 Bậc 4 26/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
56 Trần Văn Tâm Nam 12/06/1998 Khoa học máy tính  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin Khá CQ 2023 Aptis ESOL B2 24/09/2023 British Council
57 Nguyễn Trọng Thanh Nam 06/07/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Điện Lực Công nghệ thông tin Xuất sắc CQ 2023 Bậc 3 17/04/2023 Học viện báo chí và tuyên truyền
58 Dương Quốc Thành Nam 02/10/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Giỏi CQ 2022 Aptis ESOL B2 18/06/2023 British Council
59 Nguyễn Văn Thành Nam 08/11/2001 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Khá CQ 2023 IELTS 7.0 04/04/2023 IDP Vietnam
60 Phạm Đức Thuận Nam 10/09/1992 Khoa học máy tính  Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên Công nghệ thông tin Khá CQ 2014 Bậc 4 27/09/2023 Trường Đại học Hà Nội
61 Trần Quang Thụy Nam 12/08/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2022 Aptis ESOL B2 30/09/2023 British Council
62 Nguyễn Hải Toàn Nam 26/07/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Nebraska – Lincoln Khoa học máy tính Giỏi CQ 2023 Bằng nước ngoài    
63 Đặng Chí Trung Nam 07/08/2000 Khoa học máy tính  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Giỏi CQ 2022 IELTS 6.5 18/09/2023 IDP Vietnam
64 Lai Thanh Tú Nam 21/05/1996 Khoa học máy tính  Trường ĐH Mỏ – Địa chất Công nghệ thông tin Khá CQ 2019 Bậc 3 26/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
65 Trịnh Bá Tú Nam 06/07/1985 Khoa học máy tính  Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2010 Bậc 4 09/08/2023 Đại học Bách khoa Hà Nội
66 Phạm Xuân Vinh Nam 08/10/1997 Khoa học máy tính  ĐH Thái Nguyên Công nghệ thông tin Giỏi Không CQ 2023 IELTS 5.5 13/08/2023 IDP Vietnam

Bậc Tiến sĩ

STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT  Nơi đào tạo ĐH Ngành TNĐH Hạng  Năm Nơi đào tạo ThS Chuyên ngành TNThS Năm  Lý do Miễn NN Ngày cấp CCNN Nơi cấp CCNN
1 Bùi Đức Thọ Nam 28/03/1985 Bắc Ninh Hệ thống thông tin Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Công nghệ thông tin Khá 2010 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hệ thống thông tin 2015 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 05/10/2021 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
2 Trần Mạnh Cường Nam 14/10/1999 Nghệ An Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi 2021 Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật phần mềm 2023 APTIS ESOL B2 17/07/2023 British Council
3 Phạm Quốc Hùng Nam 25/09/1983 Quảng Ninh Khoa học máy tính Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN Tin học TBK 2005 Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN Hệ thống thông tin 2013 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 12/07/2022 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
4 Trần Thị Thu Phương Nữ 22/11/1983 Hà Nội Khoa học máy tính Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Sư phạm Tin học Khá 2005 Trường ĐH Lion 1, Pháp Công nghệ thông tin và Website 2013 Bằng nước ngoài    
5 Nguyễn Trung Hiếu Nam 28/09/1989 Hà Nội Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Trường ĐH Điện lực Công nghệ thông tin TBK 2012 Trường ĐH La Trobe, Úc Công nghệ thông tin và truyền thông 2015 Bằng nước ngoài    
6 Kim Thị Phương Nữ 06/08/1990 Hà Nội Kỹ thuật viễn thông ĐH Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử – viễn thông Giỏi 2013 ĐH Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật viễn thông 2015 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 22/09/2023 Trường Đại học Thái Nguyên
7 Đinh Văn Đạt Nam 09/07/1990 Nam Định Cơ kỹ thuật Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN Cơ học kỹ thuật Khá 2013 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM Kỹ thuật xây dựng 2022 APTIS ESOL B2 19/06/2023 British Council
8 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 29/09/1990 Thanh Hóa Cơ kỹ thuật Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Kỹ thuật Cơ khí Giỏi 2014 Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Kỹ thuật Cơ khí 2017 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 09/08/2023 Trường Đại học Hồng Đức
9 Nguyễn Văn Hưởng Nam 20/10/1985 Hải Phòng Cơ kỹ thuật Trường ĐH Giao thông vận tải Cơ khí chuyên dùng Khá 2009 ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2016 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 12/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
10 Nguyễn Quang Nhã Nam 15/12/1997 Vĩnh Phúc Cơ kỹ thuật Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi 2019 ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2021 APTIS ESOL B2 10/07/2023 British Council
11 Vũ Minh Thông Nam 17/04/1995 Hà Nội Vật liệu và linh kiện nano Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN Khoa học vật liệu Khá 2017 Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN Công nghệ nano 2019 IELTS 6.0 22/07/2023 IDP Vietnam

 

Bài viết liên quan