Danh sách sinh viên được tham gia kỳ thi phụ, học kỳ phụ năm học 2016-2017(bổ sung)

    Căn cứ vào đơn và hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được hoãn thi kỳ thi phụ HKII năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần Lý do
   1            11020263 Lê Ngọc Sơn 30/08/1993 K56CB PHY1102 9 Quang học Bị sốt cao

Bài viết liên quan