Danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành Vingroup – ĐHQGHN, năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình học bổng Đồng hành Vingroup – ĐHQGHN, năm học 2022-2023”, căn cứ biên bản xét chọn ngày 22/05/2023 của Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã kính gửi ĐHQGHN danh sách các sinh viên giới thiệu nhận học bổng nói trên (Danh sách).

Bài viết liên quan