Danh sách các sinh viên dự kiến đạt học bổng khuyến khích học tập trong học kì I, năm học 2022 – 2023

     Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên Trường ĐHCN ngày 23/11/2022. Theo đó, sinh viên thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây sẽ được nhận học bổng:

1. Kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ II, năm học 2021-2022 đạt từ loại Khá trở lên.

2. Không có học phần nào bị điểm dưới B.

     3. Trong học kỳ II, năm học 2021-2022 phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ, đối với sinh viên hoàn thành từ 9-13 tín chỉ, Khoa/Viện/Bộ môn sẽ xem xét và đề xuất xét đặc cách nếu đủ điều kiện.

     4. Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2021-2022 theo ngành học và khóa học (do giới hạn kinh phí, sẽ có sinh viên đủ 3 điều kiện trên nhưng không được nhận học bổng, danh sách ưu tiên sẽ tính từ cao xuống thấp cho đồng thời cả 2 tiêu chí học tập, rèn luyện).

      Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các sinh viên dự kiến đạt học bổng KKHT trong học kì I, năm học 2022 – 2023 (Danh sách SV CTĐT chuẩn, Danh sách SV CTĐT CLC). Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách. Nếu có thắc mắc hoặc sai sót, mời sinh viên đến phòng 104 E3 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) hoặc gửi vào hộp thư hangtt@vnu.edu.vn để được nghe giải đáp.

      Thời gian muộn nhất để gửi thắc mắc là 16h00 ngày 24/11/2022. Sau thời gian trên, nhà trường sẽ không giải quyết mọi yêu cầu của sinh viên.

Bài viết liên quan