Danh sách các sinh viên đủ điều kiện để làm căn cứ xét học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2019-2020

    Căn cứ Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014, căn cứ đề xuất của lãnh đạo các Khoa/Viện/Bộ môn trong trường, phòng CTSV thông báo danh sách các sinh viên đủ điều kiện về điểm học tập/số tín chỉ đăng kí/KQRL trong HKII năm học 2018-2019 để làm căn cứ xét HB KKHT học kì I năm học 2019-2020.

     Cụ thể như sau:

     1. Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019 đạt loại Khá trở lên đối với sinh viên chương trình chuẩn; Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao.

      2. Không có học phần nào bị điểm dưới B.

     3. Sinh viên lớp K61E phải hoàn thành ít nhất 10 tín chỉ; Sinh viên lớp K60H, K61M phải hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ; Sinh viên Nguyễn Văn Phi (K61CAC) phải hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ; các sinh viên còn lại phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ trong học kỳ II, năm học 2018-2019.

     4. Số sinh viên được nhận học bổng hệ chuẩn dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II năm học 2018-2019 theo ngành học, khóa học (Nhà trường sẽ cấp HB KKHT cho các sinh viên có đủ điều kiện theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho tới khi hết kinh phí của từng Ngành/Khoa).

      5. Không cấp HB KKHT cho SV khóa QH-2017 ngành CN HKVT.

     Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách (Khoa CNTT, Khoa ĐTVTKhoa CHKT&TĐHBộ môn Công nghệ XD-GTKhoa VLKT&CNNN), nếu có thắc mắc thì đến phòng CTSV (104 – E3), trong giờ hành chính.

     Thời hạn giải đáp là trước ngày 15/10/2019. Nhà trường sẽ không giải đáp mọi thắc mắc sau thời gian nói trên.

Bài viết liên quan