Đăng ký tham gia chương trình học bổng Yamada, năm học 2018-2019

     Ngày 28/11/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho Sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

       – Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2017-2018;

      – Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn…

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên

3. Chỉ tiêu học bổng: 10 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (mẫu đơn);

– Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

      – Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Đề nghị sinh viên tìm hiểu thông tin và tham gia chương trình nếu đủ điều kiện. Thời gian gửi hồ sơ tham dự tới phòng 104 E3 là trước 15h ngày 23/4/2019. Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp sau thời hạn nói trên.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan