Đăng ký tham gia chương trình HB Annex, học kỳ I, năm học 2022-2023

    Ngày 30/9/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng của  Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là Học bổng Annex) học kỳ I, năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

– Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong học kỳ 1, năm học 2022-2023.

2. Chỉ tiêu học bổng: 02.

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng/01 sinh viên/học kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Đơn xin học bổng (theo mẫu);

      – Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

      – Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên;

      – Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;

     – Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

    Với những sinh viên đã được nhận học bổng kỳ trước và kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký học bổng, yêu cầu gửi thêm báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với các em.

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

      Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 1 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

     Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  11h30 ngày 12/10/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan