ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ SVNCKH CẤP VIỆN NĂM HỌC 2023- 2024

Viện Trí tuệ nhân tạo thông báo kế hoạch đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Viện năm học 2023 – 2024 như sau:

K HOCH TRIN KHAI HI NGH

STT Thi gian Ni dung
1. 05/02 – 05/03/2024 Sinh viên đăng ký đề tài theo link 
2. 05/03/2024 Viện tập hợp danh sách sinh viên, đề tài, cán bộ hướng dẫn
3. 10/03/2024 Sinh viên nộp 01 file .doc toàn văn báo cáo theo mẫu gửi qua email: lynk@vnu.edu.vn
4. 11/03/2024 Sinh viên gửi báo cáo đến các cán bộ Phản biện
5. 15/03/2024 Viện tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Viện

 

Đề nghị sinh viên chủ động liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký tham dự.

Chú ý:

  1. Nếu nhóm có nhiều sinh viên cùng thực hiện thì bạn trưởng nhóm đại diện đăng ký và liệt kê đầy đủ danh sách nhóm
  2. Những công trình đạt giải cao nhất cấp Viện sẽ được gửi đi tham dự cuộc thi SVNCKH cấp Trường

Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ gì đề nghị sinh viên liên hệ với: Chuyên viên Nguyễn Khánh Ly, Phòng 315, nhà G2, Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐHCN, Email: lynk@vnu.edu.vn

 

Bài viết liên quan