Hướng dẫn SV K67 ngành Trí tuệ nhân tạo tham gia tiến trình đào tạo tích cực

    Hiện nay, Chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Trí tuệ nhân tạo có tổ chức 2 tiến trình đào tạo như sau:    1. Tiến trình đào tạo chuẩn: 4 năm dành cho tất cả sinh viên học tập theo tiến độ thông thường;    2. Tiến trình đào tạo […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên” năm học 2022-2023

    Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ và thực hiện Công văn số 2583/HD-ĐHQGHN ngày 2 tháng 8 năm 2022 về việc “Hướng dẫn công tác Sinh viên năm học 2022-2023” của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần lễ hội […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Khung chương trình đào tạo chuẩn bậc đại học ngành Trí tuệ nhân tạo

Chương trình đào tạo chuẩn bậc đại học ngành Trí tuệ nhân tạo có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung       Mục tiêu của chương trình Trí tuệ nhân tạo (TTNT) tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực đại học có trình độ cao về chuyên môn, […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết