Đăng ký nhận học bổng Shinnyo năm học 2017-2018

    Ngày 09/10/2016, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn thông báo về “chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

      1. Chỉ tiêu học bổng: Gồm 03 hồ sơ nhận học bổng lần đầu, 07 hồ sơ đã từng nhận học bổng hoặc bổ sung.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 300 USD/SV/năm học.

3. Tiêu chí xét chọn:

3.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo năm học 2016-2017 hoặc bổ sung

– Năm học 2016-2017 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

      – Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

     Lưu ý: nếu sinh viên đã từng được nhận học bổng Shinnyo trong năm học 2016-2017 nhưng không đủ điều kiện hoặc không nộp hồ sơ đăng kí trong năm học 2017-2018 thì sẽ được thay thế bởi sinh viên cùng khóa đạt yêu cầu của Quỹ.

3.2. Đối với sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo

      – Sinh viên năm thứ nhất (QH-2017), đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; ưu tiên SV học ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;

– Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

    Sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2017-2018 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

    4.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo năm học 20162017 (danh sách kèm theo) hoặc sinh viên mới bổ sung

– Bảng điểm học tập năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (2017_10_5_Mau Gioi thieu ve HSSV nhan HB_Shinnyo 2015);

– Nêu những kết quả đạt được sau khi nhận được học bổng Shinnyo;

– Kế hoạch, dự định cho tương lai nếu tiếp tục nhận được học bổng Shinnyo;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

     – Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng …(nếu có).

4.2.  Đối với Sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo

    – Sinh viên năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;        – Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

     Sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2017-2018 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Shinnyo năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 16 giờ ngày 27/10/2017.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG SHINNYO, NHẬT BẢN, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
1.        Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 QH-2014 Truyền thông và Mạng máy tính
2.        Lý Văn Tuấn 06/10/1996 QH-2014 Công nghệ thông tin
3.        Lê Tuấn Vũ 18/01/1996 QH-2014 Công nghệ thông tin
4.        Phạm Văn Hạnh 22/07/1997 QH-2015 Khoa học máy tính
5.        Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997 QH-2015 Khoa học máy tính
6.        Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997 QH-2015 Công nghệ thông tin
7.        Vũ Văn Phước 26/11/1998 QH-2016 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

Bài viết liên quan