Đăng ký nhận học bổng Nữ Sinh Công Nghệ, năm học 2022-2023

    Ngày 10/12/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông tin của Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies tại Hà Nội, thông báo về “Chương trình học bổng Học Bổng Nữ Sinh Công Nghệ năm học 2022-2023”.  

    Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:  

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

      – Nữ sinh năm thứ 2 trở lên thuộc các Khoa Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử Viễn Thông, Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano.

      – Điểm trung bình tích lũy tất cả các năm học >= 3.0.

      – Chưa được nhận/đề xuất nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

     – Khi sinh viên có cùng tiêu chí chính thì sẽ xét tới các tiêu chí phụ như tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn,…

2. Chỉ tiêu và trị giá các suất học bổng:

+ 01 suất HB giá trị 11,000,000 VND.

+ 02 suất HB giá trị 9,000,000 VND.

+ 02 suất HB giá trị 6,000,000 VND.

+ 03 suất HB giá trị 3,000,000 VND.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

– Thư xin học bổng bằng tiếng Anh (Không cần theo mẫu, Lý do theo học các chuyên ngành liên quan, các thành tích đạt được trong học thuật và hoạt động ngoại khóa…).

– Bảng điểm học tập.

– Bằng chứng về việc tham gia thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học (nếu có).

– Bằng chứng về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa (nếu có).

– Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Nữ Sinh Công Nghệ năm học 2022-2023, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

4. Quy trình tuyển chọn

– Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về trường: thời hạn cuối là 11h00 ngày 15/12/2022.

– Thời hạn trường gửi hò sơ về Bosch: 19/12/2022.

– Bosch lọc từ danh sách trường gửi: 19-21/12/2022.

– Phỏng vấn (Bosch sắp xếp lịch hẹn tới các nữ sinh viên): 22/12/2022.

– Thông báo kết quả tới trường: cuối tháng 12/2022.

– Thông báo kết quả tới các sinh viên: cuối tháng 12/2022

     – Lễ trao học bổng (tổ chức tại trường): (dự kiến) trong từ tháng 01-03/2023 (phụ thuộc vào tình trạng hoàn tất các giấy tờ, biên bản tài trợ).

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

      Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 2 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu 1 theo mẫu 2). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

     Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  11h00 ngày 15/12/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan