Đăng ký nhận học bổng Nitori, năm học 2018-2019

    Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Nitori, năm học 2018-2019. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3.

      – Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

      – Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

      – Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

      – Chưa nhận (hoặc không trong giai đoạn đề xuất nhận) học bổng nào của năm học 2018-2019.

      – Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

      + Gửi báo cáo thành tích học tập năm học 2018-2019: Trước ngày 30/8/2019;

      + Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN: Ngày 24/8/2019.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 01 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

      – Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

      – Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (2019_3_26_Mau Gioi thieu ve HSSV nhan HB);

      – Bản photo thẻ sinh viên;

     – Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Nitori năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) trước 11h00 ngày 10/4/2019 để Nhà trường xét chọn.

     Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan