Đăng ký nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2021-2022

Ngày 26/8/2021, trường Đại học Công nghệ nhận đượcCông văn số 2521/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2021-2022.

Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021 (Danh sách) có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 04 sinh viên.

4. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên đến khi kết thúc chương trình đại học nếu tiếp tục đáp ứng yêu cầu của học bổng.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Sinh viên gửi đơn (Theo mẫu) trực tiếp về địa chỉ:  hocbong@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên trường Đại học_Tên Sinh Viên), đồng thời cùng gửi email này về địa chỉ: oanhvt@vnu.edu.vn; hangtt@vnu.edu.vn.

Thời hạn sinh viên gửi email: Trước ngày 14/9/2021.

Yêu cầu sinh viên đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022 – Xét tiếp, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng.

6. Cách thức và thời hạn nộp h đăng ký  

Do đang trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch covid, đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo sẽ scan bảng điểm và gửi về phòng CTSV theo địa chỉ: hangtt@vnu.edu.vn.

Lưu ý: Nếu sinh viên chưa có bảng điểm năm học 2020-2021, có thể đăng kí trên phần mềm, phòng CTSV sẽ hỗ trợ nhận bảng điểm, chụp và gửi ĐHQGHN.

Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn cuối để nhận email chậm nhất là 11h30 ngày 14/9/2021. Hồ sơ bản cứng sẽ nộp khi có thông báo.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan