Đăng ký nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2017-2018

      Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 3457/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 11/9/2017, của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về “chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

       – Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 (theo danh sách gửi kèm) có kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt.

      – Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng các sinh viên khóa QH-2017 có tư cách đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

– Chưa nhận/được đề xuất nhận học bổng nào trong năm học 2017-2018.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 04 sinh viên.

4. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên đến khi kết thúc chương trình đại học nếu tiếp tục đáp ứng yêu cầu của học bổng.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

     a) Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017: DS sinh viên đã nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

– Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi nhận học bổng;

       – Báo cáo tình hình học tập, việc sử dụng tiền học bổng và lời cảm ơn (01 bản sinh viên in, ký tên và nộp trong hồ sơ; 01 bản sinh viên gửi đính kèm email theo Tiêu đề: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường đại học tới đại diện của Quỹ VNHelp trước ngày 29/9/2017 tại địa chỉ: ngot@vnhelp.org và đồng gửi: oanhvt@vnu.edu.vn );

      – Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

b) Đối với những sinh viên nhận học bổng lần đầu:

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (2017_9_11_Ban tu gioi thieu SV moi_Quy);

     – Bài luận có độ dài 01 trang A4, đánh máy (dưới 1.000 từ), cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, có chữ ký của sinh viên. Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 03 đề tài sau:

       + Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

       + Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).

       + Vì sao bạn chọn ngành học bạn đang theo học? Bạn cho biết ước mơ hoặc kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học của mình.

– Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

– Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

      – Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất vào 15h00 thứ Sáu, ngày 22/9/2019 để Nhà trường xét chọn.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan