Đăng ký nhận học bổng Đồng hành Singapore

     Nhà trường nhận được thông báo của Quỹ học bổng Đồng Hành Singapore, đây là  học bổng được thiết lập năm 2001 bởi một nhóm du học sinh Việt Nam tại Pháp với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vươn lên trong học tập. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này như sau:

1. Trị giá mỗi suất học bổng: 4.000.000đ/suất/học kỳ.

2. Đối tượng được xét: Sinh viên năm thứ Nhất và năm thứ Hai .

3. Tiêu chuẩn

       3.1. Tiêu chuẩn chung:

     Sinh viên chưa nhận được nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách Nhà nước trong năm học 2019-2020; không thuộc danh sách đang gửi đi xét các học bổng ngoài ngân sách Nhà nước; không thuộc danh sách đã nhận các học bổng ngoài ngân sách Nhà nước từ năm học trước mà năm học này quỹ học bổng đó vẫn duy trì cấp cho người học.

      3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

  • Điểm tích lũy đến hiện tại từ Khá trở lên;
  • Kết quả rèn luyện đến thời điểm hiện tại từ Tốt trở lên;
  • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn;
  • Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tâp và trong cuộc sống.

4. Hồ sơ xét chọn

     Sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng nhận học bổng, truy cập vào trang Web donghanh.net (kế hoạch học bổng), mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” để hoàn thành các biểu mẫu đăng ký nhận học bổng trước 23h59 phút, ngày 28/05/2020. Hồ sơ gồm có:

  • Sơ yếu lý lịch;
  • Phiếu thông tin;
  • Đơn xin học bổng.
  • Bảng điểm tích lũy đến thời điểm hiện tại;
  • Chứng nhận khác (nếu có): Chứng nhận gia đình khó khăn, chứng nhận hoạt động Đoàn thể, chứng nhận thành tích nghiên cứu khoa học, thi OLP…

     Sinh viên có bất cứ thắc mắc nào có thể gửi email đến địa chỉ contact-DHSING@donghanh.net để được giải đáp.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan