Đăng ký nhận học bổng Đồng Hành Singapore kì 44

Ngày 14/03/2023, Nhà trường nhận được thông báo của Quỹ học bổng Đồng Hành Singapore kì 44. Đây là học bổng được thiết lập năm 2001 bởi một nhóm du học sinh Việt Nam tại Pháp với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vươn lên trong học tập. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa QH-2021, QH-2022.

2. Tiêu chuẩn:

– Học lực từ Khá trở lên; Kết quả rèn luyện từ Tốt trở lên;

– Gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập;

– Chưa nhận học bổng nào trong năm học 2022-2023.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/suất/học kỳ.

Các sinh viên đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để xét học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Hồ sơ xin học bổng:

Sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng nhận học bổng, truy cập vào trang web http://donghanh.net, mục “Học bổng đồng hành/Nộp hồ sơ”.

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện hồ sơ được tìm thấy trong mục “Học bổng Đồng hành/Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến” tại website.

5. Lịch nộp hồ sơ trao học bổng:

Chương trình học bổng kỳ này có các mốc quan trọng như sau:

Từ 11/03 – 08/04/2023: Thời gian thu nhận hồ sơ trực tuyến.
Từ 12/04 – 30/05/2023:
Chấm chọn hồ sơ.
Tháng 6/2023:
Thông báo kết quả chính thức.

Sinh viên có bất cứ thắc mắc nào có thể gửi email đến địa chỉ: contact-DHSING@donghanh.net.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan