Đăng ký nhận học bổng Agribank, năm học 2022-2023

Ngày 15/12/2022, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN nhận được Công văn số 113/TB-NHNoTL-CĐ xác nhận tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Từ Liêm (gọi tắt là Agribank), nhằm mục đích tài trợ học bổng giáo dục, năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng Agribank dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

Sinh viên trường Đại học Công nghệ thỏa mãn các yêu cầu sau:

– Có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập.

– Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và các hoạt động vì cộng đồng.

– Có kết quả học tập trong năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên hoặc thi THPT đạt thành tích tốt, kết quả rèn luyện từ Tốt trở lên.

– Chưa từng nhận hoặc không đang trong thời gian đề xuất nhận học bổng khác trong năm học 2022-2023.

  1. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng: 10 sinh viên.
  3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo hoặc bản photo giấy triệu tập trúng tuyển (có thông tin điểm thi THPT);

– Minh chứng hoàn cảnh khó khăn: giấy chướng nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc giấy xác nhận/thư trình bày hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Agribank năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

  1. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 01 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 01 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  11h30 ngày 06/01/2023. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan