Cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2019

    Nhà trường nhận được thông báo số 1555/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 23/05/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2019 với chủ đề Sustainable Design in Peace”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 (K62, K61)

2. Thời gian: Từ ngày 01/08 đến hết ngày 06/08/2019

3. Địa điểm: Campuchia (Phnôm Pênh & Siêm Reap)

4. Chỉ tiêu đề cử: 02 sinh viên Trường Đại học Công nghệ.

5. Kinh phí tham gia chương trình: Do Ban Tổ chức đài thọ.

6.Điều kiện tham gia chương trình:

– Đang là sinh viên đại học chính quy năm thứ hai/thứ ba;

– Có chuyên ngành đang học tập, nghiên cứu về môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan;

– Có sự quan tâm, hiểu biết sâu về vấn đề môi trường;

      – Có trình độ tiếng Anh tốt đặc biệt trong giao tiếp, thảo luận các vấn đề liên quan, đạt chuẩn TOEIC từ 600 điểm trở lên hoặc điểm TOEFL iBT từ 62 điểm trở lên hay các chứng chỉ tương đường;

      – Có kết quả học tập tốt, có ý thức kỷ luật cao, có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, có kỹ năng làm việc theo nhóm;

     – Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

7. Hồ sơ đăng ký: Gồm 02 bộ (tiếng Anh và tiếng Việt), mỗi bộ gồm:

    – Bản tự giới thiệu về bản than có dán ảnh – nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

– Lý lịch khoa học;

– Bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài luận bằng tiếng Anh khoảng 1.000-1.500 từ về chủ đề “Sustainable Design in Peace”

– Chứng chỉ tiếng Anh;

      – Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh;

      – 01 bản photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu đến 01/2020 (không cần dịch sang tiếng Anh);

      – 01 bản thẻ Sinh viên photo (không cần dịch sang tiếng Anh);

      – Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

       Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường năm 2019”. Hồ sơ không trả lại.

           Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 103-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 29/05/2019.

Bài viết liên quan